Het Corona-spel: hoe word ik Corona Kolonel?

Op 15 mei gaan de scholen weer open, alvast voor enkele leerjaren. We merken op dat dit bij sommige ouders stress met zich mee brengt. Daarom lanceren wij “Het Corona spel: hoe word ik Corona Kolonel?" Leuke videoboodschappen voor en door kinderen.

Volg ons online!

Het Corona-spel vind je op:

Download de persmap