21apr 18VVK Algemene Vergadering

RouteDe Koolputten
Koolputten 2
9250 Waasmunster

Wanneer: 21 april 2018, 12:45
Tot: 21 april 2018, 13:00

Geachte,

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene vergadering van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde vzw die zal gehouden worden op 21 april 2018 om 12u45 op het volgend adres: De Koolputten, Koolputten 2 in 9250 Waasmunster en met de volgende agenda :

  1. Kennisneming en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017 met inbegrip van de bestemming van het resultaat£

  2. Kwijting aan de bestuurders

  3. Bespreking begroting 2018

  4. Diversen

 

Indien u overeenkomstig artikel 16 van de statuten een gevolmachtigde wenst aan te stellen, kunt u hiervoor bijgevoegde volmacht gebruiken. Ieder gewoon lid kan slechts twee andere leden vertegenwoordigen, behalve de secretaris die meerdere gewone leden bij volmacht kan vertegenwoordigen.

Hoogachtend,

 

Namens de raad van bestuur
Herman Fivez
secretaris

 

Klik hier voor volmacht pdf

klik hier voor volmacht open office

Terug naar overzicht