22nov 19Stakeholders dialogue

RoutePacheco center
Pachecolaan 13
1000 Brussel

Wanneer: 22 november 2019, 00:00
Tot: 22 november 2019, 00:00

Meer info

Voorontwerp van het Belgisch nationaal One Health actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (FOD), in samenwerking met  het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG),  het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV),  het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en Sciensano
 
nodigen u uit om deel te nemen aan een uitwisselings- en reflectiedag over de Belgische strategie voor de komende 5 jaar (2020-2024) voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie en zorginfecties in ziekenhuizen, ontwikkeld in samenwerking met BAPCOC en AMCRA. Voel u vrij om deze informatie verder te verspreiden via uw interne en externe communicatiekanalen
(websites, intranet, sociale netwerken).
 
Die dag willen we vertegenwoordigers van professionele organisaties, privaat of publiek, evenals wetenschappelijke organisaties voor de gezondheid van mens, dier en milieu samenbrengen rond de "One World One Health"-aanpak
 
VOORLOPIG PROGRAMMA
 
Voormiddag in plenaire vergadering:
- Inleiding: uitdagingen van de antimicrobiële resistentie (Tom Auwers, Voorzitter, FOD)
- Ontwerp van Belgisch nationaal One Health actieplan: context en processen
- Presentatie van de voorgestelde doelstellingen en acties  
- Panelgesprek
 
Namiddag in sectorale groepen:
o gezondheid van mensen 
o gezondheid van dieren
o gezondheid van het milieu
- Uitgebreide bespreking van de voorgestelde doelstellingen en acties
 
Einde van de namiddag in plenaire vergadering:
- Feedback van de sectorale groepen
- Conclusie en follow-up
 
Inschrijvingsformulier :  Hier
 

Terug naar overzicht