26nov 22VVK Najaarsvergadering (live & digitaal)

Beste collega kinderarts (en kinderarts in opleiding),

Traditiegetrouw is een deel van het wetenschappelijk programma van de najaarsvergadering van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde op zaterdag 26 november 2022 voorbehouden voor voordrachten van assistenten.

Tot op heden werd er vrijwel uitsluitend leerrijke casuïstiek besproken, maar we wensen ook plaats te bieden aan wetenschappelijk onderzoek, vermits jullie een Masterthesis of een publicatie moeten maken en het interessant zou zijn dit te delen met jullie collega kinderartsen. 

We hopen dat je actief wil meewerken, en bijdragen tot een interessant programma. Daarom vragen we een abstract (in een van de twee categorieën; casus of research project) te sturen naar vvk.casussen.projecten@hotmail.com voor 1 oktober 2022.

Richtlijnen voor het abstract en een voorlopig programma kan je vinden in bijlage. 

VOORLOPIG PROGRAMMA

 • 12.00-13.20 Walking lunch
 • 13.20-13.30 Welkom en introductie
 • 13.30-15.00 Casus presentaties (3) en research projecten (3)
  10 minuten per casus/project met 5 minuten vragen
 • 15.00-15.30 Stemming beste casus/project en pauze
 • 15.30-16.00 Vaccinatie – de gevaren van niet vaccineren (Dr. Daan Van Brusselen)
 • 16.00-16.30 Vaccinatie – wat met twijfelaars (Dr. Josje ten Kate)
 • 16.30-17.00 Vaccinatie – rechten en plichten (Prof. Herman Nijs)
 • 17.00-17.30 Panel discussie VACCINATIE
 • 17.30-17.45 Slot en prijsuitreiking

ABSTRACT REGELS

 1. Auteurs die een abstract indienen moeten beschikbaar zijn voor presentatie op 26 november aanstaande te Gent en zich registreren voor de VKK Najaarsvergadering indien hun casus/onderzoek wordt geselecteerd.
 2. De auteur accepteert de verantwoordelijkheid voor de juistheid en wetenschappelijke inhoud van het abstract.
 3. De auteur accepteert om contactpersoon te zijn en de coauteurs te informeren over de status.

ABSTRACT FORMAT

 1. Abstracts kunnen worden ingediend in het Nederlands of Engels.
 2. Abstract titel: maximum 150 karakters (inclusief spaties).
 3. Abstracts moeten worden ingediend in één van de twee volgende categorieën: research project of case report.
 4. Abstracts moeten worden ingediend in gestructureerde vorm, afhankelijk van de gekozen categorie (research project of case report):
  • Achtergrond/Doelstelling of Introductie
  • Methods of Case Report
  • Resultaten of Discussie
  • Conclusie
 5. Abstract heeft een maximum lengte van 2500 karakters (inclusief spaties).
 6. Er dient een auteurslijst vooraf te gaan aan het abstract waarbij naam en instelling worden vermeld.
 7. Standaard afkortingen zijn toegelaten, mits gedefinieerd bij eerste gebruik.
 8. Abstracts mogen geen afbeeldingen bevatten. Een tabel is toegestaan indien dit de data ondersteunt.
 9. Referenties in het abstract zijn niet toegelaten.

Inschrijvingen worden binnenkort opengesteld.

← Terug naar overzicht

RouteNew Zebra Gent & Online
Gustaaf Callierlaan 232
9000 Gent

Wanneer: 26 november 2022, 12:00
Tot: 26 november 2022, 18:00

Categorieën