12jun 23WEBINAR WAIMH-Vlaanderen: Een baken voor verdriet.

Beste collega’s,

In de week van 12-18 juni 2023 vindt de Infant Mental Health awareness week plaats.  

WAIMH-Vlaanderen draagt hierin met veel plezier haar steentje bij. 

Wij nodigen u graag uit op onze webinar, dewelke zal doorgaan op maandag 12 juni om 19u30 met als thema: 

‘Een baken voor verdriet.’

Sommige baby's huilen meer dan andere baby's, wat ouders bijzonder onzeker kan maken. Ouders van baby’s die excessief huilen gaan dan ook frequent op zoek naar hulp, maar onderzoek toont aan dat net zij vaak niet tevreden zijn over de geboden hulpverlening; en begeleidingen worden dan ook vaak vroegtijdig stopgezet.

In dit webinar staan we stil bij de betekenis van huilen. Wanneer huilt een baby meer dan gemiddeld? En wat is de oorzaak van het huilen? Daarnaast reiken we handvaten aan hoe we ouders en baby kunnen ondersteunen. Daarbij hebben we extra aandacht voor de specificiteit en kwetsbaarheid van de werkrelatie. Welke toegangspoorten tot hulp kunnen we gebruiken en waar liggen de valkuilen?”

Tessa Bouali is klinisch psycholoog en psychodynamisch psychotherapeut. Sinds het begin van haar loopbaan heeft ze zich toegelegd op het werk met de allerkleinsten en hun ouders. Eerst werkte ze in het Kinderpsychiatrisch Centrum te Genk binnen de observatiegroep peuters en kleuters, waarna ze de overstap maakte naar het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (GGG) VAGGA te Antwerpen. Hier werkt ze tot op heden binnen het infantteam (0-5 jaar) en bouwde ze mee de ouder-baby werking uit.”

Deelnameprijs is GRATIS VOOR LEDEN en 25 euro voor niet leden.

De betaling verloopt meteen online, volgend op uw inschrijving.

Een betalingsattest ontvangt u automatisch na de online betaling.

De Zoom registratielink volgt in de week voor de webinar.

Inschrijven doet u online via de website van WAIMH-Vlaanderen

Wenst u lid te worden van onze vereniging dan kan dit via deze link.

Accreditering psychiatrie werd aangevraagd voor artsen.

Met vriendelijke groeten,

Vanwege het bestuur WAIMH-Vlaanderen

Lees meer op onze website

← Terug naar overzicht

Online

Wanneer: 12 juni 2023, 19:30