Geef ons een gezicht

Campagnebeeld van

Op 1 januari 2019 treedt een nieuwe manier in werking om ziekenhuizen te financieren. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft beslist dat sterk gelijkende ingrepen (een knieprothese plaatsen, een blindedarmoperatie …) voortaan vallen onder de zogenaamde ‘laagvariabele zorg’. Dat betekent dat ziekenhuizen en artsen een vastgelegd standaardbedrag krijgen voor die ingreep. Ook bevallingen die als normaal worden beschouwd, vallen onder het systeem. Het probleem? Er wordt alleen gekeken naar de gezondheid van de mama. Haar zogenaamde ernstgraad wordt automatisch gekoppeld aan die van de pasgeborene. Met de gezondheidstoestand van de baby wordt vanaf 1 januari 2019 geen rekening gehouden.

Laag geboortegewicht en ademhalingsstoornissen. Infecties, spijsverteringsstoornissen, stofwisselingsstoornissen en neurologische problemen… Ook kinderen van wie de moeder in goede gezondheid is na de bevalling, kunnen hiermee te maken krijgen. Ze worden te vroeg geboren, of maken een moeilijke bevalling door. Sommigen moeten aan het infuus of worden gereanimeerd. Ze hebben aangepaste zorg nodig. Die zorg vraagt extra middelen. In de voorgestelde financiering zijn die middelen nog altijd niet voorzien.

De Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft samen met de academie, de BVK, de beroepsvereniging en de GBPF deze campagne uitgewerkt. 

Om meer te weten te komen over onze campagne of onze petitie te ondertekenen, bezoek nu de website.

Campagnewebsite Perscommuniqué