Nuttige links

Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde
http://www.bvk-sbp.be/

Kind en Gezin: www.kindengezin.be

European Academy of Paediatrics
http://eapaediatrics.eu

VIGez, expertisecentrum voor gezondheidsproblemen en ziektepreventie

Meeroken is geen binnenpretje, praat erover.
Klik hier 

www.éénlijn.be

www.ehealth.fgov.be/nl/zorgverleners/online-diensten/hubs-metahub

CoZo:  www.cozo.be

VznKUL: www.vznkul.be

Abrumet: www.brusselshealthnetwerk.be

SRW: www.reseausantewallon.be/NL/professionals/Pages/default.aspx

 

° Respijthuizen:

 

Nog meer links?

Surf naar de website van....