13aug 15Journal Club Augustus 2015

Door de ASO's van Leuven wordt onder begeleiding van prof. dr. J. Toelen maandelijks een lijst samengesteld van interessant artikelen uit de pediatrische literatuur.

Omdat het lastig is om alle literatuur door te nemen wordt deze lijst beschikbaar gesteld om zo een makkelijk overzicht te krijgen van de recente (pediatrische) literatuur.

Helaas wederom geen Journal Watch deze maand.

Men mag natuurlijk altijd een Journal Wach maken en doorsturen....

Voor de lijst volg onderstaande link

Lijst JC Augustus 2015

 

In de overzichtsartikels zijn er bijdragen over zeer interessante onderwerpen zoals:

de diagnose en aanpak van hersenschudding, echografische bevindingen bij zwellingen in de borstregio, hoe we oorsmeer best verwijderen, hoe we benigne transiënte hyperfosfatasemie kunnen aanpakken, welke de meest frequente parasomnieën zijn, hoe goed we kinderen moeten insmeren tegen de zon, hoe de kalium homeostase in ons lichaam verloopt,…

In het deel met de klinische studies vinden we mogelijks het antwoord op de volgende vragen:

·         heeft het zin om lactosevrije voeding te geven aan zuigelingen met voedingsproblemen?

·         hoe goed kunnen kinderartsen acute dyspnee en wheezing inschatten? 

·         heeft het zin om de duur van een pH-metrie te verlengen tot 48 uur?  

·         is er een correlatie tussen antibioticagebruik en juveniele idiopathische artritis?  

·         weten kinderartsen hoe lavementen moeten toegediend worden?

·         kunnen we evengoed azitromycine gegeven in plaats van amoxicilline bij kinderen met erythema migrans?

·         slapen kinderen langer wanneer ouders hen een verhaaltje lezen voor het slapengaan?  

·         kunnen we een smartphone gebruiken voor de diagnose van otitis media?

·         heeft het zin om te screenen voor ‘vertraagde taalontwikkeling’?

·         is er een correlatie tussen ‘in bad gaan’ en atopische dermatitis bij kinderen?  

·         waarom blijven kinderartsen werken wanneer ze ziek zijn?

·         zullen we binnenkort kunnen vaccineren tegen H. pylori?

·         wat moeten we allemaal weten over de medische en toxicologische gevolgen van tatoeages?  

·         wat zijn de vasculaire complicaties van varicella?  

·         welke misvattingen hebben ouders over antibioticagebruik?

·         Heeft armoede een effect op hersenontwikkeling en academisch prestaties ?

 

Dit alles en nog veel meer…

Alvast veel leesplezier!!!

Terug naar overzicht