11sep 15Journal Club September 2015

Door de ASO's van Leuven wordt onder begeleiding van prof. dr. J. Toelen maandelijks een lijst samengesteld van interessant artikelen uit de pediatrische literatuur.

Omdat het lastig is om alle literatuur door te nemen wordt deze lijst beschikbaar gesteld om zo een makkelijk overzicht te krijgen van de recente (pediatrische) literatuur.

Helaas wederom geen Journal Watch deze maand.

Men mag natuurlijk altijd een Journal Wach maken en doorsturen....

Voor de lijst volg onderstaande link

Lijst JC September 2015

De oplettende lezer zal merken dat het aantal tijdschriften -waaruit momenteel geselecteerd wordt- lichtjes is toegenomen. Op die manier wil ik graag voorkomen dat interessante artikels aan onze aandacht ontsnappen.

In de rubriek met de overzichtsartikels kan je interessante bijdragen vinden over: recente evoluties in de kinderpneumologie, de ‘geheimen van de streptokokken serologie’, de aanpak van acute pyelonefritis, oogafwijkingen bij kindermishandeling,…

In de rubriek ‘klinische studies’ kan je ongetwijfeld het antwoord vinden op een van de volgende vragen:

·         Hebben wij als artsen een hoger cardiovasculair risico omwille van onze lange werkweek?

·         Kan je met echografie op betrouwbare wijze een longontsteking detecteren bij kinderen?

·         Wat zijn de afwijkingen van de galblaas en de pancreas bij Henoch-Schonlein purpura?

·         Komt de ziekte van Kawasaki soms voor samen met een respiratoire infectie?

·         Hoe snel geraakt vloeistof uit de maag bij kinderen?

·         Is een appendectomie eigenlijk wel nodig?

·         Hoe manifesteert een koemelkeiwitallergie zich bij prematuren?

·         Welke oogafwijkingen leiden tot leesproblemen?

·         Wat zijn de lange termijnuitkomsten bij kinderen met een zweettest in de grijze zone?

·         Hoe vaak komt constipatie voorbij kritisch zieke kinderen?

·         Is er een relatie tussen het cardiometabole risico bij ouders en hun kinderen?

 

Alvast veel leesplezier

Terug naar overzicht