07okt 15Journal Club Oktober 2015

Door de ASO's van Leuven wordt onder begeleiding van prof. dr. J. Toelen maandelijks een lijst samengesteld van interessant artikelen uit de pediatrische literatuur.

Omdat het lastig is om alle literatuur door te nemen wordt deze lijst beschikbaar gesteld om zo een makkelijk overzicht te krijgen van de recente (pediatrische) literatuur.

Helaas wederom geen Journal Watch deze maand.

Men mag natuurlijk altijd een Journal Wach maken en doorsturen....

Voor de lijst volg onderstaande link

Lijst JC Oktober 2015

JC oktober 2015

In het deel met de ‘overzichtsartikels’ vind je mooie bijdrages over:

ijzersubstitutie bij gezonde terme kinderen, evolutie van slaap- en ademhalingspatroon tijdens de kindertijd, diagnostiek van PCD, indicaties voor probiotica, de zin/onzin van saturatiemetingen voor de detectie van aangeboren hartafwijkingen en de diagnostiek van rabdomyolyse.

Bij het deel met de ‘klinische studies’ kan je mogelijks het antwoord vinden op de volgende vragen:

·         Voorspelt de APGAR score de schoolse/academische prestaties van kinderen?

·         Hebben meisjes in de puberteit meer kans op een cardio-vagale reflex?

·         Stijgt de incidentie van coeliakie op kinderleeftijd nog?

·         Heeft het gebruik van probiotica tijdens de zwangerschap een effect?

·         Gebruiken we nu beter Dexamethason of Prednisolone bij kinderen die gehospitaliseerd worden voor astma?

·         Dienen we bij bronchiolitis de saturatie continu of slechts intermittent te monitoren?

·         Wat betekent een lage bacteriële telling bij een urineweginfectie?

·         Welke afwijkingen vertonen kinderen met een congenitale CMV infectie?

·         Associëren we best ook Dexamethason voor de behandeling van een septische artritis?

·         Wat is er waarde van leukopenie bij kinderen met koorts zonder focus?

·         Wat is de meest frequente oorzaak van lage rugpijn bij adolescenten?

·         Hoeveel kinderen gaan er naar school terwijl ze toch ziek zijn?

·         Kunnen we vitamine D even goed via de borstvoeding geven?

·         Heeft aërosoltherapie met een hypertone zoutoplossing een plaats bij acute bronchiolitis?

Alvast veel leesplezier

Terug naar overzicht