13jun 16Journal Club Juni 2016

Door de ASO's van Leuven wordt onder begeleiding van prof. dr. J. Toelen maandelijks een lijst samengesteld van interessant artikelen uit de pediatrische literatuur.

Omdat het lastig is om alle literatuur door te nemen wordt deze lijst beschikbaar gesteld om zo een makkelijk overzicht te krijgen van de recente (pediatrische) literatuur.

Voor de lijst volg onderstaande link

Lijst JC Juni 2016

In bijlage vind je de lijst van de meest interessant artikels van de afgelopen maand.

Deze maand is het exact vijf jaar geleden is dat prof Toelen met de lijst begonnen is.

Toen werd deze lijst slechts rondgestuurd naar 5 artsen, nu krijgen heel wat meer mensen de kans/stimulans om hun  literatuur bij te houden.

En ook deze maand blijft niemand echt op zijn/haar honger zitten…

In de rubriek overzichtsartikels kan je interessante bijdragen vinden over: lactoferrine, whole body MRI, enuresis nocturna, Clostridium difficile infecties bij kinderen.

In het deel met de klinische studies vind je misschien het antwoord op de volgende vragen:

 Hebben kinderen met astma een graduele verslechtering van hun longfunctie?

·         Hebben patiënten minder kans om het ziekenhuis levend te verlaten indien ze in het weekend worden opgenomen?

·         Hebben meisjes minder kans op het ontwikkelen van ADHD?

·         Kan maternele inname van visolie tijdens de zwangerschap allergie voorkomen?

·         Geeft fertiliteitsbehandeling een verhoogde kans op kinderen met epilepsie?

·         Heeft een laag geboortegewicht een invloed op de nierfunctie later in het leven?

·         Is er een relatie tussen postnatale fototherapie en kanker op kinderleeftijd?

·         Geven de Fransen nog steeds bij voorkeur paracetamol rectaal aan hun kinderen?

·         Reduceert cafeïne apnees bij bronchiolitis?

·         Wat zijn de ‘adverse events’ na MMR vaccinatie bij zuigelingen?

·         Wat is het optimale tijdstip om een hemocultuur af te nemen bij koorts?

·         Heeft de inname van zoete dranken tijdens de zwangerschap een effect op het gewicht op zuigelingenleeftijd?

·         Kan echografie pneumothorax opsporen bij neonaten?

·         Heeft borstvoeding een beschermend effect tegen otitis media en diarree bij zuigelingen?

 

Dit alles en nog veel meer!

 

Alvast veel leesplezier.

 

Terug naar overzicht