09apr 19Artsen zonder vakantie

Artsen Zonder Vakantie zijn 600 Belgische artsen, verpleegkundigen, paramedici en technici die meewerken aan de verbetering van de zorg in een 40-tal partnerziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika. Tijdens hun vakantie engageren zij zich om op vrijwillige basis hun Afrikaanse collega’s aan de operatietafel, in de ziekenzaal of het labo bij te staan en op te leiden.

Artsen Zonder Vakantie gaat hierbij voor een duurzame oplossing: uitwisseling van kennis.

Dankzij een langdurige samenwerking kunnen de Afrikaanse collega’s hun patiënten op termijn zelf beter helpen. Door opleidingen, on-the-job trainingen, bedside teaching en workshops kunnen Afrikaanse collega’s met nieuwe technieken aan de slag. Kennis die zij op hun beurt doorgeven aan andere lokale collega’s.

De evolutie van elk partnerziekenhuis wordt jarenlang van nabij opgevolgd en het mooiste moment is wanneer Artsen Zonder Vakantie ergens niet meer nodig is. Wanneer kennis echt geneest!

De visie van Artsen zonder Vakantie

Kennis geneest! Artsen Zonder Vakantie versterkt de capaciteit van zijn partners in Sub-Sahara-Afrika om actief bij te dragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de lokale bevolking.

Meer weten?

Leuke weetjes

Wist je dat Artsen Zonder Vakantie een vrijwilligersorganisatie is in hart en nieren? Alle terreinvrijwilligers werken tijdens hun vakantie onbezoldigd mee aan een betere gezondheidszorg in Sub-Sahara-Afrika. Al deze terreinvrijwilligers zijn experts in hun vak. Daarnaast werken er zo’n 40 vrijwilligers elk minstens één dag per week op ons kantoor in Mechelen.

← Terug naar overzicht