12apr 19Pleegzorg: sterker en flexibeler

PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

De pleegzorg in Vlaanderen wordt verder versterkt. Op de laatste ministerraad van de Vlaamse Regering voor het paasreces werd dit principieel goedgekeurd. Het besluit bevat een aantal maatregelen om pleegzorg verder inhoudelijk te versterken en vlotter te laten combineren met andere vormen van hulp. Het ontwerpbesluit voorziet in de mogelijkheid om pleegzorg flexibeler te laten inspelen op nieuwe maatschappelijke noden, zoals bijvoorbeeld de opvang van slachtoffers van tienerpooiers.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Pleegzorg is de eerste optie als kinderen niet meer thuis kunnen wonen. Die beleidsmatige keuze heeft ervoor gezorgd dat pleegzorg de voorbije jaren in de lift zit. Vlaanderen telt nu meer dan 5.000 pleegouders en ruim 7.000 kinderen en jongeren die via pleegzorg worden opgevangen in een warme, familiale omgeving.”

 

Betere ondersteuning van alle partijen

Om zowel jongeren, pleegouders, als pleegzorgdiensten verder te ondersteunen is het decreet over de pleegzorg door het parlement in 2018 na een grondige evaluatie gewijzigd. Daardoor werd onder meer de leeftijd voor pleegzorg opgetrokken tot 25 jaar. Ook gaf het nieuwe decreet jeugdrechters de mogelijkheid om kinderen tot hun 13 jaar  in een pleeggezin te plaatsen. Nu was de maximumtermijn die een jeugdrechter kon uitspreken 3 jaar. 

Het besluit dat afgelopen vrijdag werd goedgekeurd geeft uitvoering aan het nieuwe decreet en brengt ook aanpassingen over de concrete organisatie van de pleegzorg met zich mee. Hiermee wordt een verdere kwaliteitsverhoging en optimalisering van pleegzorg beoogd.

Het gaat onder meer om:

  • De mogelijkheid om via projectwerking innovatie in de Vlaamse pleegzorg binnen te brengen. Zo loopt nu al het project met jonge vluchtelingen waarbij pleegzorgouders en -diensten door experten worden ondersteund. Nu kunnen nog nieuwe doelgroepen in aanmerking komen, zoals slachtoffers van tienerpooiers of jongvolwassenen en jongeren met gedrags- of emotionele problemen (Ges);
  • De explicitering van de rol van de diensten voor pleegzorg om afspraken te maken tussen gezin en pleeggezin (zoals bepaald in het federale statuut van de pleegzorger) en te bemiddelen bij mogelijke conflicten;
  • De nieuwe rol voor diensten voor pleegzorg i.f.v. de combinatie van pleegzorg en persoonsvolgende financiering om ten aanzien van volwassenen met een handicap een gecoördineerd en geïntegreerd beleid te voeren;
  • Een beter inhoudelijk en financieel kader voor behandelingspleegzorg om ook kinderen en jongeren met complexe problematieken in pleegzorg op te (blijven) vangen. Behandelingspleegzorg geniet extra begeleiding en omkadering voor pleegjongeren en -gasten die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld coaching van pleegouders rond hechting of bijkomende psychologische ondersteuning;
  • Wijziging in de attestering van de pleeggezinnen om nieuwe gezinssamenstelling mogelijk te maken (co-pleegouderschap).

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen: “Met deze aanpassingen versterken we de pleegzorg opnieuw en spreken we ons vertrouwen uit in pleegouders en pleegzorgdiensten. Hun warm en betrokken engagement kunnen we niet genoeg op prijs stellen.”

>> Voor de pers:

  • Nico Krols, woordvoerder Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,  Volksgezondheid en Gezin, 0476 907 972
  • Peter Jan Bogaert, woordvoerder Jongerenwelzijn, 0476 41 00 46
  • Jan Brocatus, coördinator Pleegzorg Vlaanderen, 0477 43 10 88

← Terug naar overzicht