12apr 19Vlaanderen bepaalt subquota voor artsen

PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 5 april 2019 principieel het besluit goed voor de oprichting van een Vlaamse planningscommissie medisch aanbod. Deze Vlaamse planningscommissie zal vanaf het academiejaar 2021 de zogeheten subquota opstellen die bepalen hoeveel artsen en tandartsen aan de verdere opleiding voor een bepaalde specialisatie mogen beginnen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Deze commissie kan met een eigen planning het medisch aanbod van artsen en tandartsen beter afstemmen op wat Vlaanderen eigenlijk nodig heeft. Zo kunnen we een over- of onderaanbod, met alle frustraties vandien voor de afstuderende en de zorgvrager, tegengaan. Voor knelpuntspecialisaties krijgen we een extra instrument in handen om meer instroom te stimuleren.”

De bevoegdheid over de contingentering van de gezondheidszorgberoepen werd met de zesde staatshervorming overgeheveld naar de gemeenschappen. Tot nu toe staat een federale planningscommissie in voor het bepalen van de quota over hoeveel artsen en tandartsen aan de opleidingen mogen beginnen. Die federale planningscommissie zal de hoofdquota blijven bepalen (het totale aantal artsen), maar de Vlaamse planningscommissie zal vanaf het academiejaar 2021 subquota bepalen. Het gaat dan over het maximum of het minimum aantal kandidaten voor een opleiding die leidt tot een bijzondere beroepstitel of groep van bijzondere beroepstitels voor artsen en tandartsen.

Beheersen van overaanbod en knelpuntspecialisaties

De Vlaamse planningscommissie zal op advies van de federale Planningscommissie Medisch Aanbod bepalen hoeveel kandidaten toegang mogen krijgen of toegang zouden moeten krijgen tot opleidingen voor bijzondere beroepstitels. Die subquota zullen zich in de eerste plaats richten op knelpuntspecialisaties, bijvoorbeeld geriatrie of kinder- en jeugdpsychiatrie, en op specialisaties met een overaanbod, zoals radiodiagnose. De instroom van een opleiding die leidt naar een (te) vaak gekozen specialisatie kan zo worden beperkt en de (studie-)keuze voor knelpuntspecialisaties kan worden aangemoedigd.

De Vlaamse Regering kan op advies van de Vlaamse Planningscommissie de effectieve minimum- en maximumaantallen vastleggen. Zo zou ze kunnen bepalen dat er een minimum aantal geriaters voor de Vlaamse gemeenschap moeten instromen.

De Vlaamse Planningscommissie zal worden samengesteld uit een kamer voor artsen-specialisten en huisartsen en een kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten. Zowel generalisten als specialisten zullen deel uitmaken van de planningscommissie op voordracht van de faculteit of beroepsvereniging.

Het principieel goedgekeurde besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Adviesraad en aan de Raad van State.

 

>> Voor de pers:

Nico Krols, woordvoerder Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,  Volksgezondheid en Gezin, 0476 907 972

← Terug naar overzicht