19mrt 20Nieuwsbrief maart 2020

Sinds december ziet de wereld er totaal anders uit.   Eind december leek het nog een –ver van mijn bed – epidemie te zijn in het Verre Oosten.  Op enkele weken tijd verspreidde het SARS-Cov2 virus zich evenwel razend snel over de ganse wereld en in Europa via Italië tot bij ons.    In een poging om de virusverspreiding tegen te gaan, hebben de meeste landen gekozen voor één of andere vorm van “lock-down”.    Stricte preventieve maatregelen zijn trouwens de enige wapens waarover we beschikken in n de indijking van deze onzichtbare maar meedogenloze vijand.

De voorbije weken hebben de ziekenhuizen en ook de kinderartsen overlegd en gewerkt aan noodscenario’s om zoveel mogelijk niet-besmette en besmette patiënten van elkaar te scheiden.    Eens te meer geldt dat kinderen anders zijn dan volwassenen.  Uit de pediatrische literatuur blijkt  dat de klinische presentatie bij kinderen totaal anders is en veel aspecifieker dan bij volwassenen.    Daarom moet elk potentieel infectieus kind als “SARS-coV2” beschouwd worden.    En moet elke zorgverlener die zich met de zorg voor kinderen bezig houdt, adequaat beschermd worden, want zij lopen een groot gezondheidsrisico.   Het verloop van SARS-coV2 bij kinderen lijkt uit de literatuur milder te zijn dan bij volwassenen, met toch in het eerste levensjaar meer ernstige presentaties in vergelijking met de oudere kinderen.
 
Momenteel ligt de reguliere gezondheidszorg voor kinderen “op zijn gat”, omdat het “niet dringend” is en omdat het nu alle hens aan dek is om de verschillende scenario’s uit te schrijven en de patiëntenstromen opnieuw uit te tekenen.   Er tekenen zich nieuwe samenwerkingen af tussen huisartsen, privé-kinderartsen en ziekenhuiskinderartsen met als doel de gezondheidszorg voor kinderen te herschikken.   Als de coronacrisis maanden duurt, moeten ook die “minder dringende” patiënten de nodige zorg krijgen en mogen ze niet vergeten worden.   Anders zal de morbiditeit en mortaliteit in die groep toenemen.
 
Alle wetenschappelijke pediatrische verenigingen in België hebben een gemeenschappelijke tekst opgesteld.  Die volgt later vandaag.    Kind & Gezin heeft tijdelijk de vaccinaties stopgezet, NIET omdat vaccinaties onveilig zijn in tijden van SARS-Cov2, maar om de toediening ervan in veilige omstandigheden te kunnen laten gebeuren voor zorgverstrekkers én patiënten.    Het blijft voor de volksgezondheid ontzettend belangrijk dat Kind & Gezin, kinderartsen en huisartsen vaccinaties nauwgezet blijven toedienen, weliswaar in veilige omstandigheden. 
 
Reguliere niet-dringende consultaties zijn opgeschort.   Daartegenover nemen telefonische consulten een belangrijk deel in van onze tijd.    De overheid heeft hiervoor in snel tempo twee nomenclatuurnummers in het leven geroepen, die via derde betaler kunnen bekomen worden.    Via de beroepsvereniging wordt gekeken hoe die het best aangevraagd kunnen worden.  Via de beroepsvereniging zal u hierover de nodige informatie ontvangen.
 
De voorjaarsvergadering in Brugge op 25 april is afgeschaft en verplaatst naar 2021.
 
Wij wensen alle ASO’s en kinderartsen alle succes toe om de gezondheid van de kinderen in deze hectische en nooit geziene tijden te bewaken, zonder de veiligheid voor zichzelf en voor hun medewerkers uit het oog te verliezen.    Alhoewel de manieren om zich te ontspannen schaars zijn geworden, neem ook voldoende tijd om de geest leeg te maken en aan uw mentale gezondheid te werken.    Zorg goed voor elkaar en voor uw naasten.    Samen zullen en moeten we SARS-CoV2 overwinnen, hopelijk zonder te veel collateral damage.  
 
VVK - bestuur


Omwille van de Coronacrisis is deze nieuwsbrief ook toegankelijk voor niet-VVK-leden.

← Terug naar overzicht