19mrt 20Persbericht Kind & Gezin: Uitstel maar geen afstel voor vaccinaties

Beste VVK collega’s,

Jullie hoorden reeds in de pers dat Kind en Gezin de vaccinaties opschort tot 6 april. Kind en Gezin vraagt ons om hun persbericht ook met al onze leden te willen delen.

Wij proberen jullie zo goed en snel mogelijk op de hoogte te houden.

Zorg goed voor elkaar, hou het veilig,

Met de beste groeten,

Namens het bestuur VVK

An Bael

Voorzitter VVK


Onderwerp: Persbericht Agentschap Zorg en Gezondheid en Kind en Gezin - Uitstel maar geen afstel voor vaccinaties

Geachte collega’s,

We vinden het belangrijk jullie te kaderen waarom we onze consultatiebureaus gedurende twee weken sluiten. De beslissing van minister Beke rond het opschorten van vaccineren zorgde  immers voor heel wat commotie.   
Kind en Gezin benadrukt dat de vaccinaties vanaf 6 april opnieuw worden verdergezet. 

Onze consultaties dreigden echter te imploderen. Op de consultatiebureaus werken we nu met minder vrijwilligers en verpleegkundigen, artsen werden opgevorderd en ouders belden massaal hun afspraak af. 

Daarom nemen we de tijd om onze consultaties te herorganiseren. In die tijd blijven ouders bij ons terecht kunnen via de niet fysieke dienstverlening (Kind en Gezin-Lijn, Skype, …)

Vanaf maandag 6 april staat Kind en Gezin helemaal paraat om onze jonge kinderen verder te vaccineren.  

U vindt onze persmededeling hierover in bijlage.

Veel moed aan iedereen.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. Bart Van Overmeire

Dr. Marleen Laureyns

Dr. Maaike Deschoemaeker

Download het persbericht

Terug naar overzicht