01apr 20Nieuwsbrief april 2020

COVID-19 blijft het dagelijks reilen en zeilen beheersen.   En daar zal nog niet snel verandering in komen.   De reguliere kinderafdelingen en poliklinieken staan zo goed als leeg.    Wat niet als dringend beschouwd wordt,  wordt uitgesteld naar later.   Toch moeten we er, naargelang de COVID-19 crisis aanhoudt, meer en meer voor zorgen dat er geen “collateral damage” ontstaat door ten onrechte vaccinaties of noodzakelijke onderzoekingen en behandelingen uit te stellen.   Het is onze taak als kinderarts om  ouders ervan te blijven overtuigen dat vaccinaties, dringende onderzoeken en behandelingen moeten blijven doorgaan en dat dit ook kan gebeuren op een voor hen en voor hun kind veilige manier.   Het is goed dat Kind & Gezin vanaf 1 april hun consultatiebureaus terug opent.  En dat kinderartsen ook op een veilige manier dringende acute en chronische zorg aanbieden in gescheiden “geïnfecteerde” en “niet-geïnfecteerde” zones met voldoende beveiligingsmateriaal voor de zorgverleners.

Crisistijden hebben ook hun voordelen.   De nationale pediatrische COVID-19 Task Force bundelt de expertise tussen de Vlaamse en Franstalige kinderartsen en leidt tot gemeenschappelijke aanbevelingen die door de verschillende wetenschappelijke verenigingen worden verspreid.   U zult hiervan regelmatig updates ontvangen.  Momenteel wordt de lijst van FAQ’s (“Frequently Asked Questions”) aangevuld alsook de richtlijnen voor het geven van aerosol besproken en uitgewerkt: terug te vinden via

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_FAQ_paeds_NL.pdf.   Lokaal ontstaan er ook samenwerkingsinitiatieven tussen huis- en kinderartsen.

De kinderen van Dr Heidi Devos, VVK bestuurslid  en kinderarts in Waregem, hebben een mooie poster ontwikkeld waarin de coronavirusinfectie op kindermaat wordt uitgelegd. Via deze links (Nederlandstalige poster | Franstalige poster) kan deze gedownload, geprint en verspreid worden.  

Er werd in een vorige nieuwsbrief reeds meegedeeld dat de voorjaarsvergadering op 25 april in Brugge niet doorgaat.   In deze coronatijden vond de laatste bestuursvergadering van 17 maart ook virtueel plaats.  Er werd daar ook geopperd om de diensthoofdenvergadering die normaliter ter gelegenheid van de voorjaarsvergadering ging doorgaan, op 25 april toch (virtueel) te laten plaats vinden.   De voorzitter zal hiervoor nog met de diensthoofden contact opnemen. 

Door de assistentenvereniging werd het verontrustende bericht verspreid dat sommige stagemeesters hun ASO’s op non-actief wilden zetten. Uiteraard kan dit niet en ondersteunt de VVK de verontwaardiging van het BVAS en de decanen van de medische faculteiten, al werd deze problematiek gelukkig niet door de ASO’s kindergeneeskunde gesignaleerd.

Wij wensen alle ASO’s en kinderartsen alle succes toe om de gezondheid van de kinderen in deze hectische en nooit geziene tijden te blijven bewaken, zonder de veiligheid voor zichzelf én voor de medewerkers uit het oog te verliezen.    Alhoewel de manieren om zich te ontspannen schaars zijn geworden, blijf ook voldoende tijd nemen om de geest leeg te maken en aan uw mentale gezondheid te werken.    Zorg goed voor elkaar en voor uw naasten.    Samen zullen en moeten we uiteindelijk SARS-CoV2 overwinnen, hopelijk zonder te veel collateral damage voor onszelf en onze familie en vrienden, én voor de kinderen en hun ouders waarvoor we zorg dragen.

VVK - bestuur

← Terug naar overzicht