19mei 20Update draaiboek voor de heropstart van de lessen voor onderwijs aan kinderen die afwezig zijn om een medische reden

Beste

Als arts heeft u een bepalende rol in het onderwijs aan leerlingen die afwezig zijn omwille van medische redenen post-lockdown. Het Departement Onderwijs en Vorming vulde het draaiboek voor de heropstart van de lessen (https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-heropstart-van-de-lessen-op-school) recent aan specifiek voor onderwijs aan kinderen die afwezig zijn om een medische reden.

Concreet gaat het om richtlijnen en suggesties over de heropstart van onderwijs dat niet op (de thuis)school plaatsvindt, maar wel via:

  • Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH);
  • Synchroon internetonderwijs (SIO, Bednet);
  • Type 5-scholen;
  • Diensten Met OnderwijsBehoeften (DMOB, K-diensten);
  • Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH).

Je vindt in het draaiboek gedetailleerd terug welke maatregelen de school of leerkracht moet treffen naar veiligheid en hygiëne toe, opdat er onderwijs kan plaatsvinden aan kinderen die afwezig zijn omwille van een medische reden.

Neem gerust deze sectie van het draaiboek door, je vindt dit terug vanaf pg. 32.

Indien u bezorgdheden of opmerkingen heeft, mag u steeds mijn collega Elke Cromphout contacteren. U kunt haar bereiken via: elke.cromphout@ond.vlaanderen.be of 02/553 05 30.

Alvast hartelijk dank om de richtlijnen na te lezen en te hanteren.

Mogen we u vragen om deze boodschap binnen uw huisartsenkring verder te verspreiden?

Met vriendelijke groeten

Sarah Neyts

Adjunct van de directeur

Vlaamse overheid
DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING
Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
T 02 553 98 75
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
www.onderwijs.vlaanderen.be

Terug naar overzicht