23jun 20Dienstverlening Kind en Gezin vanaf 1 juli 2020

Preventieve dienstverlening van Kind en Gezin aan ouders met jonge kinderen vanaf 1 juli 2020

Geachte arts,

Geachte vroedvrouw,

De maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 werden versoepeld. Vanaf 1 juli 2020 bouwt Kind en Gezin de preventieve dienstverlening terug op wat betreft de medische, psychopedagogische en sociale begeleiding en ondersteuning. Dit betekent dat alle contacten ook opnieuw fysiek kunnen doorgaan. Lokaal kan er wel variatie zijn in de snelheid waarmee we  onze dienstverlening hervatten.

In deze corona-tijden hebben we sterk ingezet op niet-fysieke dienstverlening. We willen de positieve effecten hiervan stapsgewijze blijvend verankeren o.a.

 • het interprofessioneel werken door consultatiebureau-artsen, verpleegkundigen, gezinsondersteuners, sociaal werkers en psychopedagogen binnen Kind en Gezin vanuit ieders expertise
 • het optimaal benutten van de consulten op het consultatiebureau voor de state of the art preventieve gezondheidszorg met toeleiding naar andere contacten en functies bij specifieke vragen en noden
 • het gericht voorbereiden en opvolgen voor en/of na de vaste consulten
 • de diversiteit verhogen om contacten te leggen met gezinnen

Via gezinstrajecten willen we er nog meer zijn om gezinnen op alle levensdomeinen en op maat te ondersteunen. In deze brief lees je wat dit concreet betekent.

Het basisprogramma

We bieden aan elk gezin een psycho-pedagogisch en sociaal programma en een medisch preventief programma. In het basisprogramma werken we, met een vast aanbod op een specifieke leeftijd van het kind. Daarbij wordt er steeds vertrokken vanuit de vragen en behoeften van het kind en zijn gezin. Elk gezinstraject begint met een startgesprek, bij voorkeur  tijdens de zwangerschap. In overleg met het gezin wordt een trajectverantwoordelijke aangesteld. Dit kan de verpleegkundige zijn, de gezinsondersteuner, de sociaal werker of de psychopedagoog, afhankelijk van de individuele noden van het gezin en andere aanwezige hulp- of zorgverleners.

Na de geboorte van het kind bestaat het basisprogramma uit:

 • een huisbezoek op 2 weken door een verpleegkundige
 • een gehoortest op 3 weken door een verpleegkundige
 • een consult op 4 weken door de arts van het consultatiebureau
 • een (tele)huisbezoek op 6 weken door de trajectverantwoordelijke
 • een consult op 8 weken door de arts van het consultatiebureau
 • een consult op 12 weken bij de verpleegkundige
 • een consult van 16 weken door de arts van het consultatiebureau
 • een consult op 6 maanden bij de verpleegkundige
 • een consult van 9 maanden door de arts van het consultatiebureau
 • een consult op 12 maanden door de verpleegkundige (met oogtest)
 • een consult 15 maanden door de arts van het consultatiebureau
 • een (tele)contact op 18 maanden door de trajectverantwoordelijke
 • een consult van 24 maanden bij de arts van het consultatiebureau
 • een consult op 30 maanden bij de verpleegkundige (met oogtest)

Vóór de consulten op 9, 15 en 24 maanden door de arts zal de ouder een informatiemail ontvangen waarbij hij/zij ook eventuele ondersteuningsnoden kan aangeven. Deze noden worden beantwoord door de verpleegkundigen, gezinsondersteuners, sociaal werkers, psychopedagogen van het team of de Kind en Gezin-Lijn. Hierdoor kan het consult bij de arts zo efficiënt mogelijk benut worden voor medische opvolging.

Vanaf het najaar willen we het extra contact op 18 maanden verder uitwerken op maat van de gezinnen en prioritaire groepen.

Proportioneel kan er steeds een extra aanbod gebeuren bij die kinderen en die gezinnen die meer nodig hebben. Dit kan een extra medisch consult zijn, of bijkomende huisbezoeken, telefoongesprekken, Whatsapp, chat of beeldbellen door een teamlid.

Extra aandacht gaat naar gezinnen die meer intensief ondersteund worden in de eerste 6 maanden van het basisprogramma maar daarna nog enkel op het consultatiebureau gezien worden zoals

 • gezinnen in een verontruste situatie,
 • maatschappelijk kwetsbare gezinnen,
 • gezinnen met indicaties die een ernstige impact kunnen hebben op het opgroeien, het ouderschap en de opvoeding.

Voor deze gezinnen wensen we in de toekomst een extra (tele)contact in te bouwen op 12 maanden door de trajectverantwoordelijke. De ouder krijgt op die manier de kans om vragen en behoeften te uiten. De implementatie van dit contact vanaf het najaar zal lokaal verschillen.

Extra hygiënemaatregelen

Op het consultatiebureau blijven de hygiënemaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan van kracht. Er gelden volgende richtlijnen voor ouders:

 • Draag steeds een mondmasker
 • Ben jij of is je kindje ziek? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe.
 • Kom met 1 begeleider per kind.
 • Breng geen broers of zussen mee.
 • Kom op tijd. Als je te vroeg bent, vragen we om even in de gang of buiten te wachten.
 • Ontsmet je handen bij aankomst in het consultatiebureau.
 • Respecteer de voorziene 15 minuten consulttijd.
 • Verlaat na het consult het consultatiebureau zo snel mogelijk.
 • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1.5 meter.

Tijdens huisbezoeken of stoepbezoeken gelden volgende richtlijnen voor de ouder(s):

 • Draag een mondmasker of een andere bedekking van neus en mond.
 • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1.5 meter.
 • Is er iemand binnen het gezin (vermoedelijk) besmet met COVID-19? Dan wordt het huisbezoek vervangen door een telefonisch of online contact. De gezinnen worden daarom vooraf opgebeld om te informeren naar de gezondheidstoestand van de gezinsleden.

Onze medewerkers zullen tijdens de dienstverlening strikte handhygiëne toepassen, social distancing respecteren en een mondmasker dragen.

Gegevensdeling met ziekenhuizen

De fysieke gegevensdeling met ziekenhuizen wordt terug opgestart. Dit betekent dat de verpleegkundige(n) minstens één keer per week het ziekenhuis kan bezoeken om administratieve, medische en sociale gegevens uit te wisselen. Omdat we vooral willen inzetten op gezinstrajecten worden de informatieavonden Kind op Komst en de Bezoeken aan Bed op indicatie nog niet opgestart in de zomermaanden.

Meer info

Met vragen mag je ouders verwijzen naar de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (elke werkdag van 8u tot 20u of via chat van 9u tot 16u30), hun contactpersoon (gegevens staan in het Kindboekje), naar de website kindengezin.be of naar de Kind en Gezin-Facebookpagina van het lokale team. Vanaf 1 juli kunnen ouders hun afspraken terug maken of wijzigen via het portaal op kindengezin.be.

Bijkomende informatie vind je via de website opgroeien.be. Vind je geen antwoord op jouw vraag? Richt je tot Marie-Jeanne Schoofs, marie-jeanne.schoofs@kindengezin.be – telefoon 0496 59 15 46.

Mag ik je vragen om deze brief ook bekend te maken bij jouw achterban?

Ik wil je alvast bedanken voor je inzet om samen met ons zorg te dragen voor de gezinnen met pasgeboren en jonge kinderen.

Katrien Verhegge

Administrateur-generaal Opgroeien

← Terug naar overzicht