30mei 22Aanvragen zorgtoeslag 2022

Er zijn problemen met het digitaal aanvragen van de zorgtoeslag door Kinderartsen.

 1. De meeste EMD’s van KA zijn niet uitgerust om via e health het formulier in te vullen.
 2. Ook op de universiteiten hebben ze de grootste moeite om dit te doen. Wat daar juist het probleem is (het EMD?) is niet duidelijk.
 3. Zoals in de handleiding op de site van opgroeien uitgelegd wordt is het -enkel?- de arts die het GMD heeft die het digitaal kan aanvragen. In de praktijk dus enkel de HA. Is dat de bedoeling?
 4. Sommige kinderartsen hebben het dossier al uitgeprint en vraag aan de ouders om het mee op te laden in het portaal van KeG zoals trouwens vermeld in de handleiding. De patient krijgt dan de melding dat het dossier niet volledig is en zodoende er geen behandeling vh dossier is en geen zorgtoeslag uitbetaald wordt. Dus dat is ook geen oplossing!

antwoorden op deze vragen:

 1. De meeste EMD’s van KA zijn niet uitgerust om via e health het formulier in te vullen.
  Private kinderartsen beschikken inderdaad vaak niet over een elektronisch medisch patiëntendossier, wel gebruiken ze vaak Hector. Op deze pagina alvast meer info over deze tool. Voor ondersteuning en meer info kan men terecht bij HealthConnect.
 2. Ook op de universiteiten hebben ze de grootste moeite om dit te doen. Wat daar juist het probleem is (het EMD?) is niet duidelijk. De eHealth-integratie blijkt nog niet standaard voorzien te zijn in alle ziekenhuizen. Er zijn ook diverse eHealth-oplossingen voor bijv. het versturen van verslagen tussen artsen onderling (wordt al veel gebruikt), elektronische voorschriften, … en dan ook de eHealth-formulieren waarvoor de integratie vaak nog niets is voorzien. Er zijn diverse EPD-pakketten die de ziekenhuizen gebruiken. Elk zijn ze bezig met de eHealth-oplossingen te voorzien volgens de prioriteiten van de ziekenhuizen en de softwareleverancier. Sommige ziekenhuizen gebruiken ook de Mybox, maar dat lijkt op het eerste zicht beperkt.

Vanuit Opgroeien hebben we enkel zicht op de planning van Nexushealth. Zij voorzien deze zomer een integratie met de eHealth-formulieren i.k.v. een ander Opgroeien project (visus), d.w.z. dat alle ziekenhuizen die dit pakket gebruiken vanaf de zomer ook onze eHealth-formulieren kunnen gebruiken.

Sowieso is wel al duidelijk dat wanneer er een eHealth-oplossing is, er zeker ook toegang kan worden gegeven worden aan secretariaten, sociale diensten enz.  De IT-afdelingen van de ziekenhuizen zijn het best geplaatst om te duiden welke oplossingen zij reeds kunnen aanbieden alsook hoe de toegang kan worden gegeven. We verzenden in een van de komende dagen een communicatie aan de technische diensten van alle ziekenhuizen met duidelijke uitleg.

In afwachting van de eHealth-integraties is er de mogelijkheid om een medische vragenlijst af te drukken en in te vullen.

 1. Zoals in de handleiding op de site van opgroeien uitgelegd wordt is het -enkel?- de arts die het GMD heeft die het digitaal kan aanvragen. In de praktijk dus enkel de HA. Is dat de bedoeling?

Nee, dat is niet de bedoeling, zie het antwoord op de voorgaande vraag: indien er een eHealth-integratie is kan dit wel. We kregen deze vraag al eerder, we zullen een FAQ voorzien per type arts (HA, behandelend arts in een ziekenhuis en buiten het ziekenhuis) en therapeuten zodat dit verduidelijkt wordt.

 1. Sommige kinderartsen hebben het dossier uitgeprint en vraag aan de ouders om het mee op te laden in het portaal van KeG zoals trouwens vermeld in de handleiding. De patient krijgt dan de melding dat het dossier niet volledig is en zodoende er geen behandeling vh dossier is en geen zorgtoeslag uitbetaald wordt. Dus dat is ook geen oplossing!

  Deze tussentijdse oplossing, via de vragenlijst op onze website die vervolgens door het gezin opgeladen kan worden via het Kind en Gezin portaal, is goed.

  Het verschil is inderdaad dat de medische vragenlijst niet hetzelfde is als het noodzakelijke medisch invulformulier door de GMD-houder of de behandelend arts.  Wanneer het medische invulformulier via eHealth toekomt, is dit binnen de 4 uur verwerkt in ZOE en ziet de burger dit ook verschijnen.

  Wanneer het gezin een medische vragenlijst oplaadt, moet vandaag een ZOE-medewerker nagaan of dit inderdaad een vragenlijst ingevuld door een specialist dan wel de behandelend arts is. Indien dit laatste, dan geven zij dit aan in ZOE en krijgt het gezin dit ook te zien in het portaal. Hier kunnen enkele dagen tijd overgaan maar wordt dus wel als dusdanig verwerkt. De status verandert dan ook op volledig.

← Terug naar overzicht