02mei 22Kind & Gezin: Nieuwsbrief Kinderopvang april 2022 - Ziekte en koorts in de kinderopvang

Hoe je omgaat met zieke kinderen en koorts blijft belangrijk. Daarom delen we enkele richtlijnen rond koorts en ziekte.  

Koorts

  1. Het is niet aangewezen om de lichaamstemperatuur preventief of dagelijks te meten. Je meet enkel als je ongerust bent en als het kind zich anders gedraagt dan normaal. 
  2. Koorts betekent een lichaamstemperatuur van 38 °C of meer. Koorts is meestal een signaal dat een kind ziek is. Het is belangrijk na te gaan hoe een kind zich gedraagt, hoe het eruitziet en of er nog andere symptomen zijn.
  3. Heeft een kind ouder dan 3 maand koorts, maar zijn er geen alarmsignalen of ernstige tekenen? Spreek af met de ouder om het kind op te halen: nu, wat later, of op het normale ophaalmoment?

Kijk zeker ook eens naar de vernieuwde flowcharts  

Zieke kinderen

Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang. 2 vragen rond ziekte zijn verfijnd: 

  1. Mag een kind met koorts na vaccinatie naar de opvang? Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt.
  2. Wanneer hoort een kind met hoest niet thuis in de opvang? 
  3. Bij plots optredende hoest met ademhalingsmoeilijkheden 
  4. Bij ademhalingsmoeilijkheden 

Om de opvang te ondersteunen om dit goed te communiceren naar ouders is er een folder. Meer info voor de opvang vind je online bij ziekte en koorts  

En verder

Controle drinkwater in de kinderopvang

De drinkwatermaatschappijen zijn verplicht om de kwaliteit van het drinkwater op te volgen. Om de 3 jaar moeten ze in elke groepsopvang een waterstaal aan de keukenkraan nemen. Daarnaast zijn er steekproefsgewijs ook staalnames bij gezinsopvang. Het waterstaal wordt nadien onderzocht in een erkend labo. Als de waterkwaliteit niet in orde is, neemt de drinkwatermaatschappij contact op. Hoor je verder niets, dan is alles in orde.

Er is vooraf niet altijd een verwittiging over het moment van de staalname. Controleer dus steeds of de persoon in het bezit is van een legitimatiebewijs van je drinkwaterbedrijf. Je kan dit opzoeken via www.aquaflanders.be.

← Terug naar overzicht