13mrt 20Aanbevelingen Coronavirus (COVID-19) voor pediaters

AANBEVELINGEN VOOR KINDERARTSEN IN PRIVÉPRAKTIJKEN EN RAADPLEGINGEN PEDIATRIE IN DE ZIEKENHUIZEN VOOR AMBULANTE PATIËNTEN ZONDER GEKEND CONTACT MET EEN BESMETTE (SARS-COV-2) CORONA-PATIËNT

Achtergrond:

Het virus is in ons land en WHO spreekt nu van een pandemie. Verwacht wordt dat het aantal besmettingen in ons land snel zal toenemen en dat we onze aanpak en benadering wellicht zullen moeten blijven aanpassen. Men kan niet meer alleen spreken van afkomst van risicogebieden, daar meer en meer mensen in België zelf besmet zullen geraken.

Een nog onbekend percentage van de besmette personen zullen weinig of geen symptomen vertonen, maar toch besmettelijk zijn voor anderen. Kinderen kunnen eveneens besmet worden door het virus, maar lijken minder ziek te worden dan volwassenen en meer bepaald minder ziek dan ouderen en patiënten met bepaalde gezondheidsproblemen.

Hoewel het op de dag van vandaag nog niet exact geweten is in welke mate kinderen anderen (leeftijdsgenoten, familie, zorgverstrekkers) kunnen besmetten, spelen ze daarin wellicht een rol.

Op 12/3/2020 heeft de regering besloten om de scholen te sluiten. Maar de scholen zijn wel verplicht om kinderen opvang te verlenen indien de ouders niet in staat zijn om ze thuis te houden. Hieronder vallen ook kinderen met een verhoogd risico. De Belgische Groep Primaire Immuno-deficiëntie in samenwerking met van de Belgische Groep Pediatrische Infectiologie heeft een niet-exhaustieve lijst van aandoeningen opgesteld van KINDEREN DIE BETER NIET NAAR SCHOOL GAAN. Deze lijst kan aangepast worden in functie van nieuwe gegevens.

Indien u verdere vragen hebt, kunt u deze stellen via volgende link (covid19pediatrievragen@gmail.com) Constant bijgewerkte algemene en praktische informatie kunt u op de site van Sciensano vinden: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

Bekijk de aanbevelingen

← Terug naar overzicht