13apr 17Journal club lijst april 2017

Door de ASO's van Leuven wordt onder begeleiding van prof. dr. J. Toelen maandelijks een lijst samengesteld van interessant artikelen uit de pediatrische literatuur.

Omdat het lastig is om alle literatuur door te nemen wordt deze lijst beschikbaar gesteld om zo een makkelijk overzicht te krijgen van de recente (pediatrische) literatuur.

Voor de lijst volg onderstaande link

Journal Club lijst april 2017

In het deel met een overzichtsartikels vind je mooie bijdragen over: tubereuze sclerose, het verschil tussen klinische en statistische significantie, diagnostische fouten, het microbioom,..

In het deel met de klinische studies vind je mogelijks het antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is het klinisch profiel en de risicofactoren van pseudotumor cerebri?
 • Wat is het verschil tussen posturale tachycardie en vasovagale syncope?
 • Welke peuters verwijs je best naar de logopedist?
 • Wat is nu de beste behandeling voor een appendicitis?
 • Wat is het effect van algemene narcose op de neurocognitieve ontwikkeling bij zuigelingen?
 • Wat is het verloop van de ziekte van Tourette?
 • Heeft neonatale glycemie een effect op de visuele ontwikkeling?
 • Wat is de beste aanpak van zuigelingen met een inguinale hernia en ipsilaterale cryptorchidie?
 • Geven we het best intraveneuze of endotracheale adrenaline bij een neonatale opvang?
 • Krijgen zuigelingen en peuters minder bacteriëmie na vaccinatie voor pneumokokken?
 • Leren we iets uit genomisch onderzoek bij premature kinderen met sepsis?
 • Wat is het patroon van de ontstekingsparameters bij kinderen met pneumonie?
 • Zullen obese adolescenten die veel water drinken beter afvallen?

Alvast veel leesplezier. 

Terug naar overzicht