19nov 19Oproep tot rekrutering voor TIARA studie

Geachte collega

In oktober 2017 is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek, de TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism spectrum disorder) studie, van start gegaan: een samenwerking van onderzoekers KU Leuven en UGent.

Dit onderzoek heeft als doel om de detectie van autismespectrumstoornis op jonge leeftijd te verbeteren. Vaak wordt deze diagnose pas laat gesteld, wanneer er al veel secundaire problemen aanwezig zijn, die soms voorkomen hadden kunnen worden door vroegere detectie.

Het doel van de studie is enerzijds het ontwikkelen van een screeningsinstrument voor de eerste lijn, om kinderen met een hoog risico op jonge leeftijd te kunnen differentiëren, maar daarnaast ook het ontwikkelen van een instrument voor de gespecialiseerde centra om diagnostiek op jonge leeftijd betrouwbaarder te kunnen maken. Indien diagnostiek vroeger plaats kan vinden, kan er sneller ingezet worden op ondersteuning van de ontwikkeling en aanpassing van de omgeving van deze kinderen.

We zullen zuigelingen die behoren tot specifiek hoog risicogroepen voor ASS opvolgen van de leeftijd van 5 maanden tot 36 maanden. Er worden op 5 meetmomenten data verzameld, zowel gedragsdata als genetische, metabole en neurofysiologische data. De testafnames vinden plaats in Leuven of in Gent, naargelang de voorkeur van de ouders.

De hoogrisicogroepen zijn extreem prematuren (<30 weken), broertjes en zusjes van kinderen met ASS en zuigelingen met hardnekkige voedingsstoornissen (> 1 maand). Wij vragen jullie medewerking bij het rekruteren van zowel kinderen voor de sibling groep als kinderen met hardnekkige voedingsproblemen. Deze zuigelingen willen we graag rekruteren voor de leeftijd van 5 of 10 maanden. De leeftijd van de broer/zus met diagnose ASS is niet van belang.

Indien u graag meer informatie ontvangt of folders om aan ouders mee te kunnen geven, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Alvast bedankt namens het volledige TIARA-team,

Dr. Lotte van Esch
Coördinator TIARA onderzoek
Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek
lotte.vanesch@kuleuven.be

Prof. Dr. Jean Steyaert
Expertisecentrum Autisme
UPC KU Leuven
jean.steyaert@kuleuven.be

Prof. Dr. Gunnar Naulaers
Neonatologie
UPC KU Leuven
gunnar.naulaers@uzleuven.be

https://www.tiara-onderzoek.be
FB: TIARA.onderzoek

 

← Terug naar overzicht