11nov 19Persbericht VASO reactie op recent arrest CHU de Liége

PERSBERICHT

11/11/2019 - De Vlaamse Vereniging voor Arts-specialisten in Opleiding (VASO) vraagt naar minimumvoorwaarden in contracten voor artsen in opleiding. Aanleiding is de uitspraak in een rechtszaak waarbij een Franstalige arts in opleiding een schadevergoeding krijgt omwille van het niet correct uitbetalen van overuren. De artsen in opleiding vragen een reactie van Minister Maggie De Block.

Op 9 november werd bekend dat een Franstalige arts een rechtszaak won rond het uitbetalen van overuren tijdens zijn opleiding tot arts-specialist.

De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) ziet hierin een sterk signaal en wenst de situatie nogmaals onder de aandacht te brengen. Uit eerdere bevragingen van VASO blijkt dat ook in Vlaanderen gelijkaardige problemen meer regel dan uitzondering zijn. Voor de arts-specialisten in opleiding vormt deze uitspraak dan ook een bijzonder belangrijk precedent. Ze vormt een wake-up call voor de beleidsmakers.

Tot op heden bestaat er een sterke heterogeniteit tussen ziekenhuizen waar arts-specialisten in opleiding tewerkgesteld worden. Zo worden in het ene ziekenhuis overuren uitbetaald (hetgeen wettelijk verplicht is) maar kan in een ander ziekenhuis dit niet van toepassing zijn. Hetzelfde geldt rond de - tevens wettelijk verplichte - vergoeding voor uren gepresteerd tijdens wachtdiensten.

De artsen in opleiding wensen de verschillende omstandigheden tussen ziekenhuizen waarin zij werken te homogeniseren.

Uniform contract

De VASO pleit daarom voor een wettelijk verankerd, uniform contract met dezelfde minimumvoorwaarden tussen de ziekenhuizen. Zo kunnen de verschillen die nu ontstaan verdwijnen, net als het gevaar dat ziekenhuizen de artsen in opleiding inzetten als zeer goedkope arbeidskrachten. Een collectieve arbeidsovereenkomst, naar Nederlands model en zoals in andere sectoren het geval is, kan hiervoor een oplossing zijn.

De VASO vraagt daarom aan de Minister van Volksgezondheid om een adviesvraag te stellen aan de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen naar minimumvoorwaarden voor een contract tussen arts-specialist in opleiding en de ziekenhuizen.

Vanzelfsprekend wenst de VASO hierin betrokken te worden en mee te helpen zoeken naar een oplossing om deze beroepsgroep te behandelen als een volwaardige arbeidskracht in de ziekenhuizen.

Voor meer informatie:

 • Thomas Debrouwere
  0486 41 07 63
  Voorzitter VASO
 • Cynthia D’Hondt
  0499 48 60 20
  Vice-Voorzitter VASO
 • Jonas Brouwers
  0477 75 59 18
  Public Relations VASO

Verwijzende artikels:

← Terug naar overzicht