02dec 19Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen forfaitaire honoraria bet

Publicatie : 2019-11-27 Numac : 2019042469 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 10 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot vaststellin …

Enkel voor VVK leden

Deze pagina is enkel toegankelijk voor betalende leden van VVK.

InloggenLid worden

← Terug naar overzicht