07jun 21Overlijdensbericht Prof. Dr. Piet Vanhaesebrouck

Beste VVK leden,

Wij melden met droefheid het overlijden van prof. dr. Piet Vanhaesebrouck, op 1 juni 2021.

Piet was één van de grondleggers van de moderne neonatologie in Vlaanderen. Velen van ons zijn door hem opgeleid en kenden hem als een uitstekend en gedreven clinicus.

Hij was zeer begaan met zijn vakgebied, en was betrokken bij veel organisaties waarbij de pasgeborene een stem verdiende.

Zo is hij voorzitter geweest van de werkgroep neonatologie van onze VVK (1996-1998).

VVK betuigt haar oprecht medeleven aan zijn familie.

In naam van het bestuur en kernbestuur VVK

Prof. Dr. An Bael, MD, PHD
Voorzitter Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde VVK
www.vvkindergeneeskunde.be


Op 1 juni 2021 overleed emeritus professor dr. Piet Vanhaesebrouck. Piet was één van de pioniers van de moderne neonatale intensieve zorg in Vlaanderen. Velen van ons zijn door hem opgeleid en kenden hem als een excellent en gepassioneerd clinicus.

Piet leerde de neonatale intensieve zorg op de NICU van de Universitaire Ziekenhuizen Gasthuisberg (prof. dr. Hugo Devlieger) en op de NICU’s van het Southmead Hospital en het Bristol Maternity Hospital in Bristol, Engeland (prof. dr. Peter M. Dunn).

Op 1 augustus 1983 startte hij met de moderne neonatale intensieve zorg in de Kinderkliniek ‘C. Hooft’ van het toenmalig ‘Academisch Ziekenhuis’ te Gent, en hij was diensthoofd van deze NICU tot 2014, wanneer hij op emeritaat ging.

In 1985 behaalde hij de titel “doctor in de Biomedische wetenschappen” met zijn proefschrift “Invloed van een gewijzigde klinische methodiek op de mortaliteit en morbiditeit van laag- en zeer-laag-geboortegewicht-baby’s”. In 1994 verdedigde hij succesvol zijn PhD-thesis getiteld “Biochemische evaluatie van de foetale groeisnelheid”. In 1995 werd Piet benoemd tot docent en later tot hoofddocent aan de Gentse Universiteit en in 2005 werd hij bevorderd tot buitengewoon hoogleraar, tot zijn emeritaat in 2014.

Naast zijn carrière als klinisch neonatoloog nam Piet een actieve rol op in vele organisaties. Hij was lid van meerdere adviesraden (Vlaamse adviescommissie voor Perinatale Zorg – 1988-2000; Interdisciplinaire adviescommissie Kind & Gezin – 1989-1993; COS Gent – 1995-1998; Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen - 2007-2014). Piet was voorzitter van de werkgroep neonatologie van de “Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde” (1996-1998), stichtend lid, secretaris (1998-2000) en voorzitter (2000-2003) van de “Belgische Vereniging voor Neonatologie”, en voorzitter van het “College van geneesheren – intensieve neonatologie” (1999-2004). Hij ontwikkelde de NICaudit, de welgekende nationale database die nog steeds gebruikt wordt in vele NICU’s.

Wij zullen Piet heel erg missen. We willen ons meest oprecht medeleven betuigen aan Mevr. Vanhaesebrouck, zijn kinderen Karel, An en Bruno, en aan Piet’s familie en vrienden.

Mede in naam van het medisch, verpleegkundig, logistiek en biomedisch-technisch team van de dienst Neonatale intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Gent,

Prof. dr. Koenraad Smets

Diensthoofd

← Terug naar overzicht