09mrt 20Vaccinaties buiten het basisschema: Griep

Auteur: Dr J. Dewulf
Revisiedatum: 26/01/2020

Ieder jaar krijgen we in België tijdens de wintermaanden te maken met een ware griepepidemie. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus, is zeer besmettelijk en is verantwoordelijk voor een scala aan klachten. Het gaat doorgaans om koorts, hoest, neusloop, hoofd- en spierpijn. In sommige gevallen leidt een griepinfectie echter tot ernstigere klachten of complicaties, zoals daar onder andere zijn: uitdroging, bijkomende bacteriële infecties, longontsteking, koortsstuipen, ontsteking van de hersenen/hersenvliezen, of ontsteking van het hart... In zeldzame gevallen kan een griepinfectie ook tot de dood leiden.

Griep is doorgaans zelflimiterend. Dit betekent dat er spontaan genezing optreedt. Er is evenwel een vaccin voorhanden, dat de ziekte kan voorkomen. De beste bescherming is dus vaccinatie. Het zorgt uiteraard ook voor een verminderde verspreiding van de ziekte binnen de gemeenschap, en zorgt zo ook voor minder arts bezoeken, ziekenhuisopnames, school- en werkverlet…

 

Elk jaar kunnen er andere types of stammen van het griepvirus circuleren en verantwoordelijk zijn voor het gros van de infecties. Er wordt daarom telkens een nieuw vaccin samengesteld tegen de types die op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens verwacht worden het komende griepseizoen te bepalen.

In België worden kinderen niet systematisch gevaccineerd, maar raadt de Hoge Gezondheidsraad aan om kinderen te vaccineren die een verhoogd risico hebben op een ernstiger verloop van de ziekte of meer risico hebben op complicaties. Concreet gaat het om kinderen vanaf 6 maanden die lijden aan een chronische aandoening van de longen (waaronder ook ernstig astma), het hart, de lever of de nieren, kinderen met metabole aandoeningen (waaronder ook diabetes), kinderen met een Body Mass Index >35, met neuromusculaire aandoeningen of stoornissen van de immuniteit (waaronder ook verzwakte immuniteit door medicatie, HIV,..). Ook kinderen die in een instelling verblijven of langdurig aspirine dienen te nemen worden best gevaccineerd.

In Nederland zijn de aanbevelingen gelijkaardig. In de Verenigde Staten wordt zelfs aangeraden om alle kinderen boven de 6 maanden sowieso te vaccineren.

 

Omdat jonge kinderen onder de 6 maanden te jong zijn om te vaccineren, is het nuttig om de mensen in hun omgeving te vaccineren. Daarom ook adviseert de Hoge Gezondheidsraad ook om alle zwangere vrouwen tijdens het griepseizoen te vaccineren. Op die manier wordt niet alleen de zwangere vrouw beschermd, na griepvaccinatie krijgt het kind via de placenta afweerstoffen door die beschermen tegen griep.

Uiteraard is het zeker toegestaan om gezonde kinderen die niet tot één van de risicogroepen behoren, te vaccineren.

De (momenteel) beschikbare vaccins worden allen toegediend door middel van een prik. Er wordt geadviseerd om het vaccin toe te dienen van midden oktober tot midden december, met één volledige dosis. Bij kinderen jonger dan 9 jaar die voor het eerst gevaccineerd worden, is een 2de toediening noodzakelijk na 4 weken.

Terug naar overzicht